Werkwijze

Voorwaarde voor aanmelding
Jongeren die ik begeleid hebben zelf een duidelijke hulpvraag. Je meldt je aan omdat je zélf ergens hulp bij wil, niet omdat je dit van een ander moet.
Ik geloof in: ‘waar een wil is, is een weg!’. Als jij de wil hebt, zoeken we samen naar de weg die bij jou past.

Intakegesprek
Tijdens een intakegesprek maken we kennis met elkaar. We bespreken waar je hulp bij wilt. Maar we kijken ook welke
hulp je al gehad hebt. Misschien kan je aangeven op welke manier je graag hulp wilt (en wat je juist niet wilt).
Ik vertel je hoe ik jongeren begeleid en wat ik voor je zou kunnen betekenen.

Hier maak ik een kort verslag van en vraag je om te kijken of ik het goed omschreven heb. Jij kunt dan nog even goed
nadenken of je daadwerkelijk wilt starten met de begeleiding.

Mocht er nog geen financieringsbron zijn dan kijken we samen of je een PGB aan kunt vragen of via de WMO van
de gemeente om hulp kunt vragen.

Zorgovereenkomst
In de zorgovereenkomst spreken we af hoe vaak ik langs kom, op welke momenten en wat het uurtarief is.

Startperiode
De eerste maanden gebruik ik om elkaar goed te leren kennen en een vertrouwensrelatie op te bouwen. Je hebt misschien
al veel hulpverleners gehad en daar niet altijd positieve gevoelens aan over gehouden. Ik vind het dan ook belangrijk om veel
tijd te investeren in deze startperiode. Dit betekent dat we niet op de bank blijven hangen, maar vooral samen de deur uit gaan.
Zo leer je elkaar het beste kennen. 
Vaak moeten er in deze periode veel praktische zaken opgepakt worden, veel regelwerk dus! 

Begeleidingscontact
Totaalbegeleiding betekent dat ik je help bij alles waar je graag hulp bij wilt. Dit kan door ergens over te praten, bijvoorbeeld hoe je
iets aan kunt pakken of juist hoe je iets gedaan hebt. Maar vaak door het gewoon samen te gaan doen.

Ik help je ook wanneer we erachter komen dat je specialistische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld van een psychotherapeut,
psychiater, bewindvoerder of een kliniek. Ik kijk met je waar je deze hulp kunt halen en begeleid je in dat proces als je dit
graag wilt.

Na de intensieve startperiode heb je misschien al veel zaken goed geregeld en kunnen we afspreken dat ik wat minder vaak
kom.  

Evaluatiemomenten
Ieder half jaar bespreken we hoe je de begeleiding ervaart. We kijken naar je hulpvragen en bespreken waar je het komende
half jaar hulp bij wilt.

Samenwerking
Het is voor mij belangrijk om een goede afstemming te hebben met andere hulpverleners of mensen die een rol in je leven spelen. Bijvoorbeeld je huisarts of werkgever. Jij geeft aan met wie ik wel of geen contact mag hebben. We bespreken dan samen wat je
hierin van mij verwacht.

Afronding
Als je graag de begeleiding wilt stoppen spreken we af vanaf wanneer en op welke manier je het af wilt bouwen. Vind je het fijn dat ik af en toe nog eens langs kom of bel? Dan bekijken we hoe dit mogelijk is.
Wil je hulp inschakelen van een andere instelling dan zorg ik voor een rustige overgangsperiode, waarin ruim de tijd is
voor een overdracht.
Background - Up2You - Totaalbegeleiding