Voor wie

Ik begeleid voornamelijk jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. 
Ook kan je m'n hulp inschakelen bij de opvoeding van je kind(eren).  
Waar kan ik je bij begeleiden

 • uitbreiden van praktische vaardigheden in het huishouden;
 • vergroten van zelfredzaamheid;
 • zelfverzorging;
 • aanbrengen van en vasthouden aan een gezond dag- en nachtritme;
 • op orde brengen en houden van financiën en administratie;
 • vinden en behouden van een opleiding;
 • vinden en behouden van (vrijwilligers-)werk (jobcoaching);
 • vergroten van je zelfvertrouwen;
 • vinden van een zelfstandige woonruimte;
 • vergroten van je sociale vaardigheden;
 • leren omgaan met en voorkomen van conflicten;
 • opbouwen en onderhouden van een positief sociaal netwerk;
 • begeleiding bij het vinden van vrije tijdsbesteding die bij je past;
 • voorkomen van een terugval in de criminaliteit;
 • begeleiding bij medische zorg;
 • nazorg van eerdere behandeling aan verslavingsproblematiek;
 • psychische ondersteuning;
 • aanvragen van psychologisch onderzoek, begeleiding hierin en psycho-educatie achteraf;
 • begeleiding bij mediation na het beëindigen van de relatie met de moeder/vader van je kind(eren) en het komen tot en het naleven van een ouderschapsplan;
 • begeleiding bij de omgang met kinderen die niet bij je thuis wonen;
 • ondersteuning bij opvoedvragen.
Voor wie
Background - Up2You - Totaalbegeleiding