Genoten opleidingen

Periode Opleiding School
1999 – 2003 Sociaal Pedagogisch Werk, woonbegeleiding (MBO niveau 4)  Baronie College Breda
2003 – 2007 Pedagogiek Bachelor (deeltijd) Fontys Hogeschool Tilburg
2017 *Oplossingsgericht Werken

*Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

*Crisishulp aan Huis
Stichting VraagKracht
Background - Up2You - Totaalbegeleiding