Klachten

Iedere zorgaanbieder is verplicht om u de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg, dit komt voort uit de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Up2You Totaalbegeleiding heeft haar klachtenregeling ondergebracht bij 'Klachtenportaal Zorg'. 
De klachtenprocedure zoals hieronder beschreven is een standaardprocedure. De basis van de klachtenbehandeling is dat Klachtenportaal Zorg samen met u beoordeelt wat er nodig is om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossing.

Klachtenbehandeling:
U dient uw klacht in via www.klachtenportaalzorg.nl . U vult het formulier ‘klacht indienen’ in. Hiervoor heeft u het ID van Up2You nodig, dit is 733. Nadat u het formulier heeft ingevuld mailt u dit naar info@klachtenportaalzorg.nl , of stuurt u het naar ‘Klachtenportaal Zorg’, Westerstraat 117, 1601 AD  Enkhuizen.

Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld. De klacht wordt met het proces tot 
oplossing gerapporteerd, geanonimiseerd in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ.

De privacy van zowel de klager als de aangeklaagde wordt gewaarborgd.

Voor meer informatie bezoekt u de website: www.klachtenportaalzorg.nl 


Background - Up2You - Totaalbegeleiding